Now showing items 1-1 of 1

  • Bariéry rozvoje malých a středních podniků 

    Hodinková, Monika; Svirák, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
    Příspěvek se zaměřuje na problematiku rozvoje malých a středních podniků (dále jen MSP) působících v České republice. Hlavním cílem tohoto příspěvku je zhodnotit současnou situaci MSP v České republice, identifikovat hlavní ...