Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh nosné železobetonové konstrukce rodinného domu 

    Bátrlová, Petra
    Diplomová práce se zabývá návrhem nosné, železobetonové konstrukce rodinného domu s garáží a k ní přilehlé opěrné stěny. Návrh konstrukcí byl proveden pomocí programu SCIA Engineer, využívajícím metodu konečných prvků, a ...