Now showing items 1-3 of 3

 • 4D Cinema - animace všesměrového mobilního robotu 

  Ferjanc, Jan
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou 3D modelu tříkolového mobilního robota a návrhem scény k prezentaci jeho pohybu. Konstrukce robota bude částečně vycházet z již realizovaného funkčního vzorku, částečně bude návrh designu ...
 • Použití kolových mobilních robotů v průmyslu 

  Sychra, Libor
  Práce je odbornou rešerší na téma použití kolových mobilních robotů v průmyslu. Obsahuje jejich rozdělení podle typu a počtu kol s uvedením příkladu ke každému typu. Dále je práce zaměřená na konkrétní využití mobilních ...
 • Všesměrové podvozky robotů v digitální výrobě 

  Imramovský, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem všesměrových platforem a jejich použitím v digitalizované výrobě, analýzou různých typů všesměrových podvozků rozdělením a návrhem konstrukce všesměrové robotické platformy.