Now showing items 1-5 of 5

 • Deskový most přes místní potok 

  Ondrušek, Martin
  Téma bakalářské práce se zabývá předpjatým deskovým mostem o jednom poli. Jedná se o silniční most, který přemosťuje místní řeku. Byl vytvořen statický výpočet, který byl ověřován pomocí programu Scia Engineering 19.1. ...
 • Most na silnici I/42 v Brně 

  Grunt, Michal
  Předmětem bakalářské práce je návrh mostní konstrukce na silnici I/42 v Brně mezi městskými částmi Královo Pole - Pisárky.Práce obsahuje statický výpočet mostní konstrukce o jednom poli,který je navržen ve třech ...
 • Návrh jednoduché mostní konstrukce 

  Váša, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a posouzením mostu v obci Hladké Životice. Byly vypracovány tři varianty mostních konstrukcí. Pro posouzení byla vybrána varianta předepnuté, deskové, rámové konstrukce mostu o jednom poli. ...
 • Předpjatý most v obci Velké Pavlovice 

  Stloukal, Radim
  Předmětem této práce je návrh mostní konstrukce přes řeku Trkmanku v obci Velké Pavlovice. Nosná konstrukce je řešena jako deska z předpjatého betonu o jednom poli, délky 16,85m. Součástí je také statický výpočet dle normy ...
 • Silniční most přes řeku Trkmanku v obci Velké Pavlovice 

  Coufal, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je návrh mostní konstrukce přes řeku Trkmanku v obci Velké Pavlovice. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska o jednom poli. Zatížení bylo spočítáno v softwaru Scia Engineer a porovnáno s ...