Now showing items 1-9 of 9

 • Deskový most přes řeku Lužnici 

  Bárta, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je návrh deskového mostu přes řeku Lužnici. Most sestává z jednoho pole. Provedení bylo navrženo ve třech studiích, z nichž je podrobně rozpracována varianta předpjaté monolitické desky. K ...
 • Deskový most ve Frýdlantu 

  Vozdová, Klára
  Předmětem bakalářské práce je návrh nové nosné konstrukce jednopolového mostu ve Frýdlantu přes řeku Řasnici. Návrh je vypracován ve třech různých variantách. Pro podrobný návrh a posouzení byla vybrána varianta železobetonové ...
 • Deskový silniční most 

  Blaha, Martin
  Bakalářská práce se zaobírá návrhem deskového předpjaté mostní konstrukce převádějící dálnici D35 mezi obcí Velký Újezd a městem Lipník nad Bečvou. Most přemosťuje místní potok Kyjánka. Byly navrženy tři studie z nichž ...
 • Most přes řeku Lomnici 

  Klein, Vojtěch
  Cílem této práce je návrh mostu přes řeku Lomnici ve městě Mirotice. Byly navrženy tři varianty. Pro podrobné řešení byla zvolena dodatečně předpjatá dvoutrámová konstrukce. Výpočet vnitřních sil byl proveden na výpočetním ...
 • Nadjezd ulice Hlavní ve Frýdku-Místku 

  Pěkník, Robin
  Předmětem bakalářské práce je návrh nadjezdu ulice Hlavní ve Frýdku-Místku. Hlavní náplni je statický výpočet nosné konstrukce o jednom poli. Byli zpracované dvě studie a druhá varianta s předem předpjatých prefabrikovaných ...
 • Návrh mostu přes Kyjovku 

  Zlatuška, Karel
  Předmětem bakalářské práce je návrh silničního mostu přes řeku Kyjovku na ulici Na Šlajsi v Lanžhoťě. Práce se soustředí především na podrobnou statickou analýzu nosné železobetonové konstrukce o jednom poli. Byly vytvořeny ...
 • Trámový most nad místní komunikací 

  Kunčarová, Edita
  Cílem této bakalářské práce je navržení mostu o jednom poli, vedoucí přes místní komunikaci. V rámci práce byly zpracovány tři varianty řešení, přičemž dále byla rozvedena jedna z nich. Konstrukce je navržena a posouzena ...
 • Trámový most v Českém Krumlově 

  Lindtner, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je návrh silničního mostu nad Chvalšinským potokem na silnici č. 39 u Českého Krumlova. Hlavní náplní je statický výpočet nosné konstrukce o jednom poli. Byli zpracované dvě studie a první varianta ...
 • Železobetonový deskový most přes řeku Trkmanku 

  Hradilová, Kristýna
  Předmětem bakalářské práce je návrh mostu přes řeku Trkmanku ve Velkých Pavlovicích. Most se nachází na místní komunikaci II. třídy. Výpočet bude proveden pomocí deskového modelu výpočetním programem Scia Engineer. Byla ...