Now showing items 1-2 of 2

  • E-learningový kurz pro výuku Algoritmů 

    Hrozány, Boris
    Cieľom práce je návrh a realizácia E-learningového systému. Tento systém bude zameraný na výuku kurzu Algoritmy v angličtine. Vďaka tejto skutočnosti sa budú môcť zúčastniť kurzu aj zahraničný študenti. V úvode sú zhrnuté ...
  • Zhodnocení produktové inovace a jejího vlivu na zahraniční obchod podniku 

    Babičová, Kristína
    Diplomová práca sa zameriava na skúmanie produktovej inovácie vo vybranom českom podniku pôsobiacom na zahraničných trhoch. Postupne analyzuje danú inováciu v rámci rôznych oblastí, ktoré ju ovplyvňujú. Práca obsahuje ...