Now showing items 1-2 of 2

  • Kulturní vývoj e-Sportů: Obsah, kontext a kultura 

    Straka, Václav
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou eSportů a s nimi spojenými kulturními projevy. eSport je pojem popisující hraní videoher na profesionální úrovni. Cílem práce je popsat vývoj komunity eSportů a současný stav ...
  • Technika a společnost - online závislosti 

    Sarbassov, Timur
    Cílem této práce je prostudovat problematiku závislosti na internetu. Samotná práce je rozdělena do 3 částí: úvod, hlavní článek a závěr. Úvod vysvětluje globální posuny v komunikační technologii a jejich negativní a ...