Now showing items 1-20 of 36

 • Analýza a návrh elektronického obchodu firmy 

  Uhrová, Pavlína
  Tato diplomová práce je zaměřena na prosazení firmy Vinařství Josef Uher prostřednictvím internetového trhu. Jedná se především o navržení vhodných způsobů prodeje produktů analyzované firmy pomocí internetu a také několika ...
 • Analýza a návrh optimalizace elektronického obchodu 

  Bureš, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a optimalizaci internetového obchodu. Jejím hlavním cílem je navrhnout optimalizace z pohledu online marketingu, informační architektury, webové analytiky a dalších slabých stránek, ...
 • Daňové aspekty podnikání v online marketingu 

  Přikrylová, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá popisem a objasněním daňových aspektů podnikání v online marketingu. Teoretická část se věnuje základním principům marketingu obecně a podrobněji je přiblížen konkrétně marketing v online prostředí, ...
 • Komunikační mix společnosti 

  Kollár, Robin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na komunikační mix rekreačního zařízení Slovácký dvůr Ostrožská Nová Ves, který byl založen v roce 2014. Toto rekreační středisko patří k jedněm z největších kempů a penzionů ve Zlínském ...
 • Komunikační mix společnosti při vstupu na zahraniční trh 

  Kollár, Robin
  Tato diplomová práce je zamerena na komunikacni mix výrobce a prodejce skleněných a dekoračních výrobků Royal Crystal, s.r.o. při vstupu na zahraniční trh prostřednictvím internetového obchodu. Podnik byl založen v roce ...
 • Marketingová komunikace 

  Bugárová, Dominika
  Bakalárska práca sa zameriava na marketingovú komunikáciu spoločnosti AQQ s. r. o. a analyzuje jej marketingovú situáciu, vrátane nástrojov marketingového a komunikačného mixu, ktorými sa organizácia v súčasnosti snaží ...
 • Marketingová komunikace 

  Buršík, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá účinností vybraných online marketingových nástrojů, používaných Jazykovou školou Jílek. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy komunikačního mixu. Na základě analýzy a hodnocení ...
 • Marketingová strategie společnosti S.E.N. OKNA A DVEŘE spol. s r.o. 

  Suchý, Marek
  Předmětem diplomové práce je návrh marketingové strategie podniku S.E.N. OKNA A DVEŘE spol. s r.o. působící na trhu s výplněmi stavebních otvorů. Práce na základě znalostí získaných v teoretické části a informací zjištěných ...
 • Marketingová strategie vybraného podniku 

  Škrlant, Jan
  Tato diplomové práce je zaměřena na vypracování návrhu marketingové strategie a doporučení pro společnost TPF group s.r.o., která provozuje slevový portál zaměřený na cestování Slevoking.cz. První část obsahuje vysvětlení ...
 • Marketingová strategie vybraného podniku 

  Šperlík, Max
  Tato diplomová práce je zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti podniku Pizzerie U Kalichu pomocí vytvoření nové marketingové strategie. Celá práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část popisuje teoretické poznatky ...
 • Marketingová strategie vybraného podniku 

  Denev, Patrik
  Tato diplomová práce je zaměřena na vypracování návrhu na zlepšení marketingové strategie společnosti IRD Group s.r.o., která se zabývá maloobchodním prodejem šperků jak v kamenné prodejně v Jihlavě, tak i nově v internetovém ...
 • Marketingová strategie vybraného podniku 

  Šťastná, Klára
  Diplomová práce se zabývá vypracováním návrhů na vylepšení marketingové strategie obchodní značky optika Valore. Značku tvoří brněnská síť očních optik o čtyřech pobočkách. V návaznosti na teoretická východiska je v práci ...
 • Marketingový plán pro společnost Fablaja s.r.o. 

  Vařachová, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení marketingu s cílem zvýšit tržby. Společností je Fablaja s.r.o. Budou provedeny analýzy mikroprostředí a makroprostředí, které jsou nezbytné k určení současného stavu společnosti. ...
 • Moderní přístup k elektronickému obchodu 

  Paulas, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem modelu pro zvýšení konverzního poměru v elektronickém obchodě minicams.cz a implementací jeho jednotlivých částí. A to za využití moderních technologií a metod, aby byl výsledný návrh ...
 • Návrh a propagace elektronického obchodu 

  Šiková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá internetovým obchodem specializovaným na prodej dřevěných postelí pro psy. Na základě provedené analýzy stávajícího stavu budou navrženy změny, které povedou k lepšímu umístění internetového obchodu ...
 • Návrh komunikačních nástrojů podniku 

  Ďuriš, Jakub
  Bakalárska práca je zameraná na zlepšenie komunikačného mixu spoločnosti Agentúra Amadeus, s.r.o., ktorá sa zaoberá organizáciou kultúrnych a spoločenských podujatí. Práca sa skladá z teoretickej časti, ktorá sa zaoberá ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Koubek, Filip
  Diplomová práce je zaměřena na návrh komunikačního mixu pro společnost specializovanou na motion design. Obsahuje nejdůležitější pojmy a principy, které souvisí s marketingovou komunikací. Dále je provedena podrobná analyza ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Konečná, Lucie
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného komunikačního mixu vybraného podniku, zjišťuje marketingové nedostatky a navrhuje nové nástroje komunikačního mixu. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V první ...
 • Návrh marketingové kampaně 

  Rusňáková, Alexandra
  Bakalárska práca sa zameriava na vytvorenie marketingovej kampane pre študijný program Manažérska informatika. Vychádza z teoretických poznatkov z oblasti marketingu a tvorby reklamnej kampane, ktoré následne využíva v ...
 • Návrh marketingové strategie podniku 

  Pelán, Radim
  Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingového plánu e-shopu Brašničky.cz provozovaného společností OPTIMAL TWIN s.r.o. V první části popisuje teorii marketingu se zaměřením na online marketing. Druhá část se věnuje ...