Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza a návrh elektronického obchodu 

  Mičánek, Filip
  Bakalářská práce se zabývá analýzou fungujícího internetového obchodu společnosti VYPA,s.r.o. a návrhy na jeho zlepšení, podrobně zkoumá současné postavení, přehlednost, návštěvnost a kvalitu současného internetového obchodu ...
 • Analýza a návrh zdokonalení jednotlivých elementů elektronického obchodu 

  Tuma, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou existujícího internetového obchodu z různých pohledů a snaží se identifikovat oblasti vhodné pro zlepšení zejména v jeho klíčových vlastnostech a marketingu. Cílem práce je pak ...
 • Analýza a renovace vybraného internetového obchodu 

  Hamerník, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá problematikou a realizací internetových obchodů (tzv. e-shopů), které splňují moderní trendy z hlediska e-businessu, použitelnosti, designu a především dokáží být velmi dobře konkurenceschopné a ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Jakubík, Ján
  Témou tejto diplomovej práce je návrh elektronického obchodu BezPopelniku.cz, ktorý sa zaoberá predajom elektronických cigariet a príslušenstva. Teoretická časť práce vysvetľuje pojmy a metódy, ktoré sa využívajú v ďalších ...
 • Návrh objednávkového systému pro Cukrárnu Romance 

  Vašek, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem objednávkového systému pro firmu Cukrárna Romance. Cílem této práce je připravit návrh webového objednávkového systému, který bude sloužit k objednání dortů, posouzení jeho ekonomické ...
 • Návrh optimalizace logistiky internetového obchodu 

  Bitala, Libor
  Diplomová práce „Návrh optimalizace logistiky internetového obchodu“ je zaměřena na analýzu současného stavu logistických koncepcí společnosti XY provozující internetový obchod s informačními technologiemi. Cílem je nalezení ...
 • Návrh strategie řízení obchodu v nadnárodní společnosti 

  Šenkýřová, Iva
  Diplomová práce je zaměřena na zpracování návrhu strategie řízení obchodu v nadnárodní společnosti. A to sice zavedením internetového obchodu, který bude využit pro rozvoj společnosti ABC. Práce se zabývá teoretickým popisem ...
 • Problematika elektronického obchodu společnosti 

  Frolichová, Klára
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku zřízení elektronického obchodu společnosti. Obsahem diplomové práce je podrobná analýza trhu a možných dodavatelů řešení, dále jsou řešeny otázky bezpečnosti, práva a technologie. ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Janků, Ondřej
  Cílem této práce je zpracování projektové dokumentace rodinného domu s provozovnou, umístěného v intravilánu obce. Tento objekt byl navržen jako dvoupodlažní jednogenerační, s pěti obytnými místnostmi pro 5 až 6 členů ...
 • Rozvoj obchodních aktivit 

  Slanina, David
  Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit ve společnosti PC Dodo s.r.o. Tato práce je rozdělena na tři části. První část je teoretická a je potřebná pro pochopení dané problematiky. Druhá část se zabývá analýzou ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společností s maloobchodním prodejem 

  Pospíšil, Jakub
  Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společností s maloobchodním prodejem zboží. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky, pojmy a nástroje, které se týkají této problematiky. Druhá část diplomové ...
 • SMS řešení pro e-komerce a jeho využití v praxi 

  Piják, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením SMS modulu pro free e-komerce řešení. Jelikož je e-komerce platforem několik, cílí tato práce na vytvoření generického řešení SMS modulu, který bude dobře modifikovatelný napříč ...
 • Studie obchodní strategie organizace 

  Hercigová, Nikola
  Diplomová práce analyzuje současnou situaci firmy ST Profi podlahy. Vzhledem k povaze podnikání je představen sortiment společnosti, podnikové procesy a nákupní atmosféra. Obsahem jsou návrhy na rozšíření nabídky zboží a ...
 • Založení e-shopu s modními doplňky 

  Kubánková, Simona
  Tato diplomová práce se zabývá založení malého podniku – e-shopu s módními doplňky a oblečením. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se sestává z několika kapitol, zabývajících ...