Now showing items 1-6 of 6

 • Architektonická studie sakrálního objektu a komunitního centra Salesiánského Brno - Líšeň / druhá etapa 

  Šebela, Vojtěch
  Tématem diplomové práce je návrh Římskokatolického kostela Seslání Ducha svatého v Brně Líšni. Objekt bude doplněním potřeb Salesiánské komunity, která v blízkém domě mládeže Salesko působí již téměř 30 let a zaměřuje se ...
 • Nádraží VRT letiště Brno Tuřany 

  Svobodová, Lenka
  Tématem diplomové práce je nádraží vysokorychlostní trati. Stavební parcela se nachází v jihomoravském kraji, přesněji v městské části Brno-Tuřany. Dům je řešen jako samostatně stojící dvoupodlažní objekt umístěný na mostě ...
 • Opěrné stěny 

  Michalčák, Jan
  Bakalářská práce pojednává o opěrných stěnách, metodice návrhu a poruchách. Dále se zaměřuje na gabionové opěrné stěny a jejich poruchy. Zpracován a ověřen je převzatý návrh modelu gabionu pro výpočet metodou konečných ...
 • Pažící konstrukce pro hloubenou stanici metra v Kataru 

  Kočičková, Veronika
  Cílem této práce je zhodnocení geologických poměrů a trvanlivosti hloubené stanice metra v Kataru. Dále se práce zabývá postupem výstavby a výpočtem vybraných prvků konstrukce. Geologické poměry byly vyhodnoceny na základě ...
 • Stavebně technologický projekt terasového bytového domu v Brně 

  Baštová, Veronika
  Projekt řeší stavebně technologickou studii novostavby bytového domu v Brně. Bytový dům má půdorysný tvar obdélníku o rozměrech 29,2 m x 57,2 m. Bytový dům je navržen terasovitě v pěti podlažích jako zděná konstrukce z ...
 • Stavebně technologický projekt výstavby skladu 

  Říha, Tomáš
  Náplní diplomové práce je vypracování částí stavebně technologického projektu skladu mražených potravin v Dašicích v areálu firmy MD logistika a.s.. Výsledkem je zpracování technické zprávy ke stavebně technologickému ...