Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza GSM sítě pomocí open source SW rádia 

  Kilian, Petr
  Tato práce se zabývá budováním a analýzami GSM sítí pomocí open-source projektů. Pro budování se používá softwarově definované rádio – zde kit USRP1, na kterém je pomocí GNU Radia zprovozněn software OpenBTS. Jako ústředna ...
 • Automatická kontrola nastavení DNSSEC na DNS serverech 

  Lat, Radek
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro kontrolu nastavení bezpečnostního rozšíření DNSSEC na DNS serverech. Cílem je provádět automatickou kontrolu podpisů, sledování používaných šifrovacích algoritmů a ...
 • Computer-assisted Search of the Roots of the Polynomial 

  Smetana, Bedřich (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article describes finding roots of polynomials, specifically aimed at finding real roots of a polynomial. Computer Support focuses on the use of generally available programs such as spreadsheets, portals to solve ...
 • Databázový systém pro oční optiky 

  Dlouhý, Lukáš
  Práce se zabývá vytvořením vhodného databázového systému pro konkrétní společnost, která prodává a vyrábí brýle. Soustřeďuje se na popis vývoje v jazyce SQL, HTML, PHP a také na strukturování databáze. Cílem práce je ...
 • Detekce kybernetických útoků v lokálních sítích 

  Sasák, Libor
  Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou útokov v lokálnej sieti a využitím open source nástrojov na tento účel. V prvej kapitole je pojednávané o kybernetických útokoch ako takých vrátane príkladov konkrétnych útokov. ...
 • Experimentální mobilní síť realizovaná pomocí open source 

  Efler, Jan
  Tato práce se zabývá realizací experimentální mobilní sítě za využítí open source projektů. K realizaci GSM sítě byl využit kit USRP1, na kterém je pomocí GNURadia zprovozněn projekt YateBTS. Pro spojování hovorů je využita ...
 • Metody zajištění IP PBX proti útokům 

  Hynek, Luboš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti ochrany nejpoužívanějších svobodných softwarových ústředen Asterisk, FreeSWITCH a YATE. V praxi bylo ověřeno chování ústředen při útocích a navrhnuta ochrana proti nim na jedné ...
 • Nástroj pro tvorbu Progressive Web Applications v Haskellu 

  Zárybnický, Jakub
  Tato práce se snaží usnadnit vývoj webových aplikací psaných v programovacím jazyce Haskell vytvořením sady komponent, které zatím chybí v jeho ekosystému knihoven, se zaměřením na komponenty nutné pro tvorbu Progressive ...
 • Návrh a vývoj informačních systémů pomocí otevřených technologií. 

  Procházka, Martin
  Práce se věnuje návrhu a vývoji informačních systémů. Je zaměřena na řídící pracovníky v oblasti informačních technologií. Rozebírá stavbu informačních systémů a požadavky na ně. Studuje možnosti řízení projektů IS včetně ...
 • Návrh elektronického obchodu pro vinařství Gotberg a.s. 

  Fabig, Roman
  Předmětem bakalářské práce je srovnání všech existující produktů k zřízení elektronického obchodu. Cílem je doporučení nejvhodnější varianty nabízených produktů pro vybranou společnost s ohledem na internetový marketing a ...
 • Návrh modulu IS pro zemědělské družstvo ve Vráblech 

  Sakáč, Martin
  Práca je zameraná na návrh a implementáciu modulu informačného systému pre Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch, ktoré pôsobí v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby. V prvej časti sú uvedené teoretické východiská, ktoré ...
 • Open Call 

  Gajdošík, Andreas
  V diplomové práci Open Call se zaměřuji na nerovné postavení tvůrců v rámci současného uměleckého provozu, v němž i navzdory rozšíření zrovnoprávňujících a transparentních praktik, například otevřených výzev (open call), ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Tomana, Pavol
  Táto bakalárska práca sa zameriava na analýzu súčasného stavu internetového obchodu HERBALI.SK z pohľadu informačného systému. Zároveň navrhuje riešenia na zlepšenie efektívnosti v interných procesoch fungovania predaja. ...
 • Problematika elektronického obchodu společnosti 

  Frolichová, Klára
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku zřízení elektronického obchodu společnosti. Obsahem diplomové práce je podrobná analýza trhu a možných dodavatelů řešení, dále jsou řešeny otázky bezpečnosti, práva a technologie. ...
 • Prostředí pro analýzu podezřelého zařízení 

  Procházka, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem prostředí pro analýzu podezřelého zařízení. Tímto zařízením může být například škodlivým kódem kontaminovaný disk nebo mobilní zařízení. Cílem práce je navrhnout efektivní a jednoduché ...
 • Správa filtrování e-mailů v Roundcube 

  Španěl, Tomáš
  Cílem této práce je vytvořit zásuvný modul pro webmail Roundcube, který umožňuje správu filtrování příchozí pošty a automatické oznamování nepřítomnosti, přičemž pro samotné filtrování je využit nástroj Procmail. V práci ...
 • Srovnání současných open source redakčních systémů 

  Martinák, Lukáš
  Tato práce se zabývá srovnáním open source redakčních systémů. V úvodních kapitolách se nachází seznámení s redakčním systémem jako takovým a jsou uvedeny vybrané systémy - Drupal, Joomla! a WordPress. Ve všech je implementován ...
 • Standuino 

  Merta, Ondřej
  Projekt Standuino reflektuje a naplňuje nejnovější trendy na poli mediálního umění, experimentální hudby i artistic research. Testuje limity DIY designu, lokální výroby i distribuce takovýchto produktů. Zároveň je Standuino ...
 • Testování odolnosti IP PBX proti útokům s využitím testeru Spirent Avlanache 

  Zelenay, Martin
  Práca skúma, analyzuje a vyhodnocuje vplyv útokov vo VoIP sieťach na funkčnosť open source ústrední. Rozoberá problematiku útokov cez paketové siete v rámci bezpečnostných noriem a zaužívaných pravidiel. V teoretickej časti ...
 • Zabezpečení Open source PBX proti útokům 

  Orsák, David
  Tato diplomová práce pojednává o zabezpečení open source PBX ústředny proti bezpečnostním útokům. V rámci teoretické části je podrobně rozebrána problematika jednotlivých útoků použitelných na VoIP systémy se zvláštním ...