Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza bezdrátového provozu Wi-Fi 

  Bakó, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabýva zachytáváním a analýzou bezdrátového provozu Wi-Fi sítí. Cílém této práce je popsat možnosti zachytávání a analýzy provozu Wi-Fi sítí. Je zde popsán standard IEEE 802.11, jeho vlastnosti ...
 • Analýza únikových tras v 3D modelu budovy 

  Marešová, Kristýna
  Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit analýzu únikových tras v 3D modelu budovy. Analýza je tvořena zejména pomocí open source nástrojů, především pomocí databáze PostgreSQL s rozšířeními PostGIS a pgRouting.
 • Architektura a správa zabezpečených sítí 

  Štangler, Jan
  Tato práce je zaměřena na bezpečnost malých až středně velkých sítí s centrální správou, zejména pak na vytvoření metodiky pro návrh zabezpečené sítě. Popsán je návrh zabezpečené sítě pro začínající IT firmu s~využitím ...
 • Automatizované ověřování konfigurace operačního systému MS Windows pomocí projektu OpenSCAP 

  Černý, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou bezpečné konfigurace výpočetních systémů, jako jsou operační systémy, aplikace a služby. Seznamuje čtenáře s konceptem bezpečnostních politik a jejich ověřováním. Soustředí se na problematiku ...
 • Bezpečnostní analýza domácí IoT sítě 

  Čikel, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá problematikou bezpečnosti domácej IoT siete. Zameriava sa na bezpečnostné problémy komerčných IoT zariadení a ich automatizačných systémov. V samotnej práci boli najskôr analýzou zistené konkrétne ...
 • Dočasná zóna 

  Maňas, Kristian
  Dočasná zóna je open-source design studio. Tato diplomová práce se zabývá vznikem projektu a jeho teoretickým základem ze kterého vychází. Teoretická část definuje pojem „open-source design“ a snaží se vysvětlit motivaci ...
 • Mapový server pro obec 

  Maďarka, Dušan
  Tato bakalářská práce se zabývá procesem návrhu a implementace univerzálního webového mapového portálu pro malé až střední obce založeného na open-source technologiích. Zhodnocuje současný stav existujících mapových ...
 • Možnosti realizace moderního elektronického podnikání firmy 

  Slanař, David
  Tato diplomová práce pojednává o moderních metodách a technologiích využívaných v elektronickém podnikání firmy se zaměřením na rozšíření portfolia o elektronické obchodování a jeho poskytování. Dále demonstruje implementaci ...
 • Nástroj pro vyhodnocení kvality příspěvků projektů open-source 

  Špigel, Radim
  Tato práce se zabývá zjištěním kvality příspěvků při vývoji open-source projektů napsaných v jazyce Python. Zjištění této kvality je prováděno pomocí nástrojů pro statickou analýzu a hypotetickým algoritmem založeným na ...
 • Nástroje pro diagnostiku integrity souborového systému v OS Linux 

  Vladyka, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu a implementace nástroje pro detekci a opravu chyb na souborovém systému UDF pro GNU/Linux.
 • Návrh a implementace elektronického obchodu firmy 

  Šmaha, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem designu a struktury vznikajícího internetového obchodu běžícím na opensourcové distribuci. Návrh grafického designu se opírá o analýzu okolí podniku, konkurence a moderních trendů a je ...
 • Návrh elektronického obchodu pro Orsana s.r.o. 

  Hejtmánková, Lenka
  Obsahem této bakalářské práce je návrh implementace elektronického obchodu firmy zabývající se zakázkovou výrobou a prodejem šperků a módních a bytových doplňků. Obchod bude realizován s využitím některého z open-source ...
 • Návrh elektronického obchodu pro prodej elektronických cigaret 

  Liebscher, Lukáš
  Obsahem této bakalářské práce je návrh internetového obchodu pro prodej elektronických cigaret. Přináší přehled o možnostech pořízení e-shopu a zaměřuje se především na open-source systémy, které jsou na základě analýzy ...
 • Návrh elektronického obchodu pro umělce a architekty 

  Hložanka, Jan
  Abstrakt Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem elektronického obchodu, který by měl sloužit začínajícím umělcům a architektům. Blíže porovnává a analyzuje různá řešení elektronického obchodu. Pomocí open-source ...
 • Návrh nízkonákladové počítačové učebny pro neziskový sektor. 

  Fáborský, Jindřich
  Tato práce se zaměřuje na návrh počítačové učebny s co nejnižšími náklady pro Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka. Prostředkem pro minimalizaci nákladů je využití sítě s tenkými klienty a operačního ...
 • Open-source řešení elektronického obchodu Čajové polštáře.cz 

  Bondy, Radim
  V této bakalářské práci realizuji vhodné řešení elektronického obchodu dle zadaných požadavků, s využitím některé z možností open-source softwaru. Vypracování se bude skládat především z podrobné analýzy možností open-source ...
 • Optimized High Resolution 3D Dense-U-Net Network for Brain and Spine Segmentation 

  Kolařík, Martin; Burget, Radim; Uher, Václav; Říha, Kamil; Dutta, Malay Kishore (MDPI, 2019-02-15)
  The 3D image segmentation is the process of partitioning a digital 3D volumes into multiple segments. This paper presents a fully automatic method for high resolution 3D volumetric segmentation of medical image data using ...
 • Portabilita distribuovaných výpočtů v rámci cloudových infrastruktur 

  Duong, Cuong Tuan
  Diplomová práce se zabývá analýzou řešení distribuovaných výpočtů pro metagenomickádata v rámci cloudových infrastruktur. Popisuje specifickou platformu META-pipe zalo-ženou na architektuře klient-server v infrastruktuře ...
 • Použití volně dostupných programů pro topologickou optimalizaci na vybraných úlohách mechaniky těles 

  Flídr, Ondřej
  Tato bakalářská práce zkoumá volně dostupné programy pro topologickou optimalizaci, analyzuje jejich možnosti na vybraných úlohách mechaniky těles a verifikuje výsledky metodou konečných prvků. V teoretické části jsou ...
 • Virtual modelling výpočetní domény pro CFD simulace 

  Volek, Matěj
  Tato bakalářská práce se věnuje open-source softwarům pro vytváření výpočtových sítí pro CFD simulace. V úvodní kapitole je představeno výpočtové modelování tekutin, stručně popsány řídící rovnice a proveden úvod do ...