Now showing items 1-9 of 9

 • 3D rekonstrukce z více pohledů kamer 

  Sládeček, Martin
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí trojrozměrného modelu statické scény z několika snímků. Předpokládá se při tom znalost intrinsických parametrů použitých kamer. V teoretické části jsou popsány základní principy jednotlivých ...
 • Analýza a porovnání snímků z kamery 

  Novotný, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a porovnáním snímků z kamery. Pojednává o možnostech zpracování obrazu a hardware systému pro sběr dat. V rámci práce je vytvoření databáze snímků a realizování algoritmů, které ...
 • Promítané uživatelské rozhraní - desková hra 

  Vizina, Petr
  Tato práce se zabývá studií možností a použití promítaných uživatelských rozhraní, jež jsou založeny na systému kamera-projektor. Cílem je vytvoření funkční aplikace, využívající pro zobrazení uživatelského rozhraní projektor ...
 • Předpověď počasí na základě různých zdrojů 

  Hořák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá předpovědí počasí prostřednictvím umělé neuronové sítě s algoritmem učení zpětného šíření chyby. Předpověď je založená na datech získaných z volně dostupných služeb nabízejících informace o počasí. ...
 • Robustní detekce projekčního plátna a promítaných slidů ve videu 

  Hanzel, Svätopluk
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je implementácia robustného detektoru projekčného plátna, ktorý zároveň umožňuje synchronizáciu detekovaného slajdu z plátna s obrázkom z prezentácie pomocou rôznych techník, vrátane ...
 • SMART CAR: detekce dopravních značek 

  Brzoza, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá známými postupy detekce dopravních značek ve video sekvenci. Z úvodu se věnuje jejich popsání a vytyčení hlavních výhod a nevýhod s ohledem na rychlost zpracování a přesnosti detekce. V ...
 • Sociální síť z fotografií 

  Polesný, Ondřej
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním lidí a jejich vztahů ze statických fotografií a způsoby, jakými lze takto získaná data využít. To zahrnuje metody pro detekci a rozpoznání obličejů z fotografií, jejich prezentaci pomocí ...
 • Virtuální brána pro počítání počtu průchodů osob 

  Chudý, Andrej Oliver
  Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou aplikácie, ktorá je schopná detekovať prechod osôb cez virtuálnu bránu (bez akejkoľvek fyzickej prekážky). Za účelom dosiahnutia čo najväčšej presnosti, boli implementované dva ...
 • Zpracování obrazu v systému Android - detekce a rozpoznání SPZ/RZ a využití externí databáze zájmových vozidel 

  Molčány, Peter
  Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie aplikácie postavenej na platforme Android, slúžiacej k rozpoznaniu evidenčných čísel vozidiel s vyhľadávaním v externej databáze. V úvodnej časti rozoberáme možnosti rozpoznania ...