Now showing items 1-2 of 2

  • Kryptovirologie a budoucnost malware 

    Prchal, Josef
    Malware je spojený s informační technikou. Oboje se ovlivňuje navzájem. Cílem této práce je přiblížit různé typy těchto programů, stručně popsat historii a vývoj. Nastínit hlavní trendy v této oblasti a pokusit se předpovědět, ...
  • Odposlech moderních šifrovaných protokolů 

    Halinár, Petr
    Tato práce pojednává o zabezpečení komunikace používané v prostředí počítačových sítí. Obsahuje stručný přehled používaných protokolů a popis architektury veřejných klíčů. Detailněji se zabývá popisem certifikátů, jejich ...