Now showing items 1-8 of 8

 • Bezobslužná nabíjecí stanice pro elektromobily 

  Kubizňák, Jan
  Obsahem této diplomové práce je návrh a realizace softwarového vybavení pro bezobslužnou nabíjecí stanici společnosti ELNICO s.r.o. Práce obsahuje přehledovou část, kde je uvedena charakteristika nabíjecích systémů a některé ...
 • Detekce anomálií běhu RTOS aplikace 

  Arm, Jakub
  S vyššími požadavky na výpočetní výkon a bezpečnost (resp. funkční bezpečnost) zařízenív průmyslové doméně jsou vestavné systémy spolu s operačními systémy reálného času stálepředmětem výzkumu. Tato práce se zabývá kontrolním ...
 • Mechanický manipulátor řízený z platformy cRIO 

  Karásek, David
  Tato bakalářská práce si klade za cíl vytvořit řídicí software pro mechanický 2 D manipulátor skládající se ze dvou translačních a jednoho rotačního členu. V teoretické části rozebírá možné hardwarové řešení a přibližuje ...
 • Porovnání vlastností a výkonnosti jader uC/OS-II a uC/OS-III 

  Lorenc, Ján
  Tato diplomová práce se zabývá otestováním výkonnosti operačních systémů reálného času uC/OS-II a uC/OS-III . Popisuje základní vlastnosti těchto systémů a metody, které se používají k testování výkonnosti operačních systémů ...
 • Použití operačního systému reálného času v LabVIEW-LabWINDOWS/CVI 

  Povolný, Petr
  Úkolem této práce bylo seznámit uživatele s programováním aplikací reálného času v prostředí LabVIEW a LabWINDOWS/CVI. V úvodu jsou nastíněny základní vlastnosti a parametry operačních systémů. Jsou diskutovány klíčové ...
 • Použití operačního systému reálného času v LabVIEW-LabWINDOWS/CVI 

  Povolný, Petr
  Úkolem této práce bylo seznámit uživatele s programováním aplikací reálného času v prostředí LabVIEW a LabWINDOWS/CVI. V úvodu jsou nastíněny základní vlastnosti a parametry operačních systémů. Jsou diskutovány klíčové ...
 • Řízení modelu v reálném čase 

  Krejčí, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá řízením systému Ball on the wheel v reálném čase. V první části práce je vytvořen matematický model systému, který je popsán stavovými rovnicemi. Dále je popsán vytvořený laboratorní model ...
 • Vlastnosti systému reálného času v LabVIEW 

  Válek, Petr
  Práce pojednává o vybraných vlastnostech operačních systémů reálného času (RTOS) Ardence PharLap ETS, WindRiver VxWorks a LabVIEW RT modulu.V práci jsou navrženy tři metodiky porovnávání kvality RTOS, z toho dvě jsou ...