Now showing items 1-11 of 11

 • Analogové funkční převodníky pro laboratorní výuku 

  Filko, Patrik
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou prípravku pre laboratórnu výučbu, zameraného na dvojbrány s nelineárnou prevodnou charakteristikou, odpovedajúcou kvadratickej, inverznej kvadratickej a kubickej funkcii. ...
 • Dvoukanálový devítipásmový ekvalizér 

  Kollár, Marcel
  Ciežom bakalárskej práce je zoznámenie sa s úpravou audio signálu s kmitočtovými výhybkami a návrhom deväťpásmového ekvalizéra. Následne po navrhnutí ekvalizéra bolo nutné ho odsimulovať v programe PSpice. V programe Eagle ...
 • Laboratorní přípravek do BPC-VIA/MZPD 

  Platko, Peter
  Bakalárska práca sa venuje návrhu laboratórneho prípravku pre predmety BPC-VIA a MZPD, prípravok má pracovať v kombinácií s meracou kartou NI myDAQ a prostredím LabVIEW. Dokument popisuje možnosti meracej karty NI myDAQ, ...
 • Návrh nové struktury aktivního filtru na tranzistorové úrovni 

  Michalička, Filip
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom nových štruktúr aktívnych frekvenčných filtrov, pracujúcich v napäťovom móde, s použitím navrhnutého aktívneho prvku na tranzistorovej úrovni. V prvej časti práce sú rozoberané základné ...
 • Návrh nové struktury filtru s prvky neceločíselného řádu 

  Detko, Adam
  Táto práca sa zaoberá analógovými filtračnými štruktúrami neceločíselného rádu. Prvá časť sa zameriava na teóriu analógových kmitočtových filtrov vrátane neceločíselného (fraktálneho) rádu. V ďalšej časti sú spomenuté ...
 • Návrh převodníku DA v technologii CMOS 

  Kliment, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom digitálne analógového prevodníku, v práci sú popísané parametre prevodníkov DA. Práca obsahuje základné štruktúry prevodníkov DA s ich prenosovými funkciami. Pri návrhu bola vybratá ...
 • Návrh Rail-to-Rail proudového konvejoru v technologii CMOS 

  Hudzik, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom rail-to-rail prúdového konvejora druhej generácie v technológii CMOS. Opisuje princípy funkcie jednotlivých generácii prúdových konvejorov a taktiež základný princíp návrhu prúdového ...
 • Nová platforma pro výuku laboratorních cvičení předmětu Analogové elektronické obvody 

  Zsigmond, András
  Táto bakalárska práca spracováva návrh novej platformy pre výuku laboratórnych cvičení z analógových elektronických obvodov. V bakalárskej práci je uvedený návrh plošného spoja, ktorý slúži na pripojovanie schémy laboratórnych ...
 • Řízený laboratorní zdroj 

  Štibraný, Miroslav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom laboratórneho zdroja s precíznym meraním napätia a prúdu. Na začiatku uvádza vlastnosti, výhody a nevýhody lineárnych a spínaných zdrojov, z ktorých vyberá lineárny typ stabilizátora. ...
 • Spínaný zdroj 12/19V pro napájení notebooku v automobilu 

  Škunda, Michal
  Daná bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou zvyšujúceho meniča STEP-UP pre napájanie notebooku v automobile. Úvodná časť prezentuje rozdelenie spínaných zdrojov, ďalej nasleduje samotná vožba a návrh spínaného ...
 • Tvarovače a omezovače signálu pro laboratorní výuku 

  Barč, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou tvarovacích diódových obvodov a obojstranného diódového obmedzovača sínusového signálu pre laboratórne účely v nízkofrekvenčnom pásme. Jedná sa o 3-segmentový a 6ti- ...