Now showing items 1-3 of 3

 • Chránění transformátoru rozdílovou ochranou 

  Bukvišová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou chránění výkonového transformátoru a podrobněji se zaměřuje na ochranu rozdílovou. Vysvětluje její princip a blíže seznamuje s nastavením vypínací charakteristiky, přičemž je uveden ...
 • Parní turbína pro pohon kompresoru 

  Beran, Petr
  Cílem této diplomové práce je navrhnutí parní turbíny pro pohon kompresoru o požadovaném výkonu 25 MW při zohlednění normy API 612. První kapitola práce obsahuje výpočet hmotnostního průtoku páry do turbíny o celkové ...
 • Testování ochrany transformátoru 

  Judas, Jan
  Cílem bakalářské práce bylo chránění transformátoru, konkrétně pak rozdílová ochrana transformátoru, její princip funkce, stabilizace a vypínací charakteristika. Byl navrhnut způsob měření vypínací charakteristiky ochrany ...