Now showing items 1-18 of 18

 • Ekologie výroby, provozu a údržby automobilů 

  Pelíšek, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá automobily a jejich vlivem na životní prostředí v celém jejich průběhu života. Jsou zde představeny nejzávažnější problémy související s touto témati-kou, ale také je poukázáno na ty problémy, ...
 • Management a řízení sportovního klubu VK Příbram 

  Ulč, Jakub
  Předmětem této práce je analýza současného stavu, zhodnocení a následné návrhy na zlepšení managementu a řízení v profesionálním volejbalovém klubu VK Příbram. V teoretické části jsou popsána východiska související s danou ...
 • Návrh technologie vícedrážkové řemenice pro stolní provedení kotoučové pily. 

  Koryčan, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh technologie vícedrážkové řemenice pro stolní provedení kotoučové pily. V rámci práce je zpracován návrh výroby součásti pro kusovou a sériovou výrobu, dále ...
 • Rezidenčný bytový dom 

  Michalov, Patrik
  Témou bakalárskej práce je Rezidenčný bytový dom spracovaný na úrovni projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb. Objekt je rozdelený do troch blokov A, B, C a do dvoch navzájom nezávislých dispozičných celkov. Prevažná ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím 

  Slezáková, Denisa
  Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť rodinný dom s prevádzkou kaderníctva. Jedná sa o dom s dvomi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Dom disponuje garážou pre dva automobily situovanou v suteréne. Prevádzka kaderníctva ...
 • Rodinný dům s veterinární ordinací 

  Salač, Petr
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby rodinného domu s provozem veterinární ordinace, v souladu se stávajícími právními předpisy a technickými normami. Práce řeší dispozici ...
 • Rodinný dům se zázemím pro cyklisty 

  Klemeš, Tomáš
  Obsahem projektu je dvoupodlažní rodinný dům umístěný ve svahu. První nadzemní podlaží je řešeno jako bytová jednotka s vlastním vstupem, která je propojena dvouramenným schodištěm se suterénní částí. V suterénní části se ...
 • Řízení údržby letadel a odstraňování závad při provozu 

  Novotný, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá tématem řízení údržby letadel konkrétní letecké společnosti provozující typ letounů SAAB 340. Především se věnuji problematice údržby, odstraňování závad a poruch na letadlech zjištěných při ...
 • Sestavení technologie pro součást charakteru víko-příruba. 

  Loukota, David
  Rozbor typických přírubových součástí, konstrukční a funkční posouzení součásti, návrh a upnutí polotovaru, volba strojů, nástrojů a měřidel pro jednotlivé operace, navržení technologického postupu, výpočet časů u jednotlivých ...
 • Studie systémové a procesní optimalizace servisního řízení 

  Prokeš, Viktor
  Diplomová práce je orientována na automobilový průmysl se zaměřením na domácího producenta vozidel Škoda Auto. Popisuje předmět podnikání ve jmenovaném subjektu a následně poukazuje na současný trend automobilového trhu v ...
 • Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku 

  Kornel, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistiky v konkrétním podniku. Je zaměřena na současný stav výrobní logistiky, materiálový tok a jeho analýzu. Obsahuje návrhy na zlepšení materiálového toku a celé výrobní logistiky.
 • Technologie žárového zinkování 

  Pometlo, Stanislav
  Tato bakalářská práce pojednává o technologii žárového zinkování ponorem. V úvodu této práce je pohled do historie žárového zinkování a rozbor známých technologií nanášení roztaveného zinku na povrch materiálu. Dále je zde ...
 • Využití 3D tiskáren v medicíně 

  Shchennikov, Vladislav
  Text se zabývá rychlým rozvojem trojrozměrných tiskáren popsání jejich obecných komponent a využití 3D tiskáren v medicíně. V našem současném světě se v poslední době objevily trojrozměrné tiskárny a byly okamžitě použity ...
 • Využití 3D tiskáren v medicíně 

  Shchennikov, Vladislav
  Text se zabývá rychlým rozvojem trojrozměrných tiskáren, popsáním jejich obecných komponentů a využitím 3D tiskáren v medicíně. V našem současném světě se v poslední době objevily 3D tiskárny a byly okamžitě použity v ...
 • Využití informačních systémů ke sledování provozních parametrů malého dopravního letadla 

  Parýzek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá využitím informačních systémů při provozu malého dopravního letounu se zaměřením na aplikaci matematicko-ekonomických metod. Práce obsahuje přehled metod využitelných v různých oblastech provozu ...
 • Založení a provoz bike parku 

  Dundáček, Jiří
  Práce je zaměřená na analýzu výstavby specifického cyklistickéh zařízení v přírodě - bike parku, a návrh na jeho zřízení a provozování.
 • Zřízení a provoz fitness centra. 

  Kunc, Tomáš
  Práce se zaměřuje na zřízení provozuschopného fitness centra se specifickým zaměřením.
 • Zřízení a provoz lyžařského centra 

  Sekáč, Martin
  Práce se zabývá analýzou vhodného prostředí pro zřízení lyžařského centra a návrhem na jeho provoz.