Now showing items 1-6 of 6

 • Informační systém technické podpory 

  Boháček, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou požadavků na informační systém technické podpory společnosti vyvíjející software. Hlavními funkcemi systému jsou sběr informací o pracích prováděných zaměstnanci firmy a možnost ...
 • Podnikový informační systém 

  Boháček, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou požadavků na informační systém technické podpory společnosti vyvíjející software s důrazem na zlepšení procesů uvnitř organizace. Hlavními funkcemi systému jsou sběr informací o ...
 • Racionalizace operativního plánování ve výrobě 

  Jansa, Slavomír
  Cílem této bakalářské práce je představit návrh úsporných opatření, která povedou ke snížení plýtvání v průmyslovém podniku v souladu s konceptem štíhlé výroby. V první části je zpracován přehled metodik lean production a ...
 • Využití controllingu pro porovnání plánované a skutečné výkonnosti podniku a budoucí plánování 

  Koubek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá využitím metod operativního controllingu, které popisuje v teoretické části práce. V analytické části jsou tyto metody použity ke srovnání plánované ekonomiky jednotlivých nákladních vozidel ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Mrkvová, Eva
  Diplomová práce posuzuje dosavadní systém a stav kontroly ve společnosti PREMO s.r.o. Ze strategického plánování je zpracována analýza SWOT, dále analýza odvětví pomocí Porterova modelu. Pro zhodnocení finanční situace ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Gerlichová, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na využití operativního controllingu v podniku, a to především na plánování a sledování odchylek. První část diplomové práce je teoretická, ve které budou popsány základní pojmy, které se následně ...