Now showing items 1-2 of 2

  • Opravné a dozorčí prostředky v daňovém řízení 

    Hajdová, Veronika
    Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ochrany práv daňových subjektů, konkrétně opravnými (řádnými a mimořádnými) a dozorčími prostředky v daňovém řízení, v rámci zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších ...
  • Územní plánování v praxi 

    Malá, Jana
    Diplomová práce popisuje územní plánování. Seznamuje s jeho nástroji, procesy vzniku a možnostmi použití opravných prostředků. Práce mapuje možnosti veřejnosti zasáhnout do těchto procesů. Obsahuje teoretické příklady a ...