Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza nákladů inženýrských staveb 

  Klec, Martin
  Diplomová práce s názvem „Analýza nákladů inženýrských staveb“ se zabývá porovnáním nákladů na životní cyklus liniových staveb s asfaltovým povrchem vůči nákladům na životní cyklus liniových staveb s betonovým povrchem. V ...
 • Analýza nákladů na opravy a údržbu tunelové střelnice v Brně 

  Holko, Marek
  Diplomová práca sa zaoberá definovaním opráv a údržby stavebného objektu tunelovej strelnice v Brne, jej stavebne technickým posúdení a zhodnotením z hľadiska bezpečnosti, hygieny prostredia, požiarnej bezpečnosti a ekológie. ...
 • Analýza ztráty zisku dopravní organizace v důsledku opravy po nehodě u autobusů s obsaditelností nad 30 míst 

  Pitaš, Martin
  Hlavním cílem diplomové práce je příprava ekonomických a technických podkladů pro analýzu ztráty zisku dopravní organizace v důsledku opravy po nehodě u autobusů s obsaditelnosti nad 30 míst. Celá práce je rozdělena na tři ...
 • Autocentrum VW-Group 

  Fuchs, Ondřej
  Zadání bakalářské práce se zabývá novostavbou objektu Autocentra VW GROUP v Brně, městské části Brno-Brněnské Ivanovice na ulici Kaštanová st.p.č. 50/1, 51/1, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4 v k.ú. Je vedena Magistrátem ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Polnický, Adam
  Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve firmě ST-OS s.r.o. Práce vychází ze současného stavu ve firmě, přičemž pozornost je zaměřena na klíčové oblasti, zejména organizaci a činnost ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Chaloupková, Veronika
  Tato diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve společnosti Česko slezská výrobní, a. s., která se zabývá výrobou obytných a sanitárních kontejnerů. Práce je rozdělena do tří částí. V ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Vejmolová, Jana
  Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem společnosti Antreg, a.s. Hlavní pozornost je zaměřena na klíčové oblasti, zejména organizaci a činnost údržby a péče o dlouhodobý hmotný majetek. ...
 • Opravy a technické zhodnocení na vlastním a pronajatém majetku 

  Kabáč, Ľudovít
  Bakalárska práca sa zameriava na problematiku vykonávania opráv a technického zhodnotenia na vlastnom a prenajatom majetku. Vymedzuje základné pojmy, ich rozdiely a popisuje možné varianty, ktoré vznikajú v praxi. Na záver ...
 • Postupy pro přepracování a opravy vybraných komponentů a LED na různých typech DPS 

  Pospíšil, Tomáš
  Tato práce se zabývá technologií přepracování a oprav pájených elektronických sestav. Primárně je tato práce zaměřena na přepracování a opravy elektronických pájených sestav s LED. Teoretická část popisuje technologické ...
 • Provádění oprav a TZH na najatém majetku 

  Manzoor, Roman
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku provádění oprav a technického zhodnocení na najatém majetku. Na základě teoretických východisek, uvedených v první části práce, je zaměřena na řešení situace po provedení ...
 • Technické zhodnocení budovy 

  Chalupová, Hana
  Diplomová práce předkládá postup pro výpočet hodnoty technického zhodnocení budovy vlastníka pro účetní zaevidování a zohlednění způsobu dalšího užívání budovy. V práci jsou vysvětleny pojmy související s technickým ...
 • Teorie údržby a spolehlivost 

  Kopeček, Marián
  Bakalářská práce se zabývá teorií údržby, spolehlivostí a vlivem údržby na ni. Na konci je problematika objasněna na konkrétním technickém systému.
 • Vliv technického zhodnocení budovy na cenu bytu 

  Tučková, Věra
  Úkolem diplomové práce bylo navrhnout postup pro stanovení technického zhodnocení budovy a určit vliv technického zhodnocení na výši ceny bytu. V práci jsou uvedeny právní vymezení technického zhodnocení, modernizací, ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Anýž, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a zavedením informačního systému pro firmu VELBATES s.r.o. Budu posuzovat požadavky na IS abych, ho mohl dobře aplikovat do provozu. Bakalářská práce se zaměřuje na kompletní analýzu, ...
 • Výzkum jakosti pájených spojů u pouzder BGA a QFN 

  Otáhal, Alexandr
  Tato diplomová práce popisuje specifika technologií a výrobu pouzder BGA a QFN. Dále shrnuje jejich nejpoužívanější metody zkoušek a kontroly jakosti. Popisuje výrobu zařízení pro pájení v dusíkové atmosféře s následným ...