Now showing items 1-2 of 2

  • Model optické sítě pro vysokorychlostní datové přenosy 

    Filip, Tomáš
    Hlavním cílem této diplomové práce je návrh vysokorychlostní optické sítě. V první části se zabývá teoretickými poznatky z oblasti optických přenosů, zejména principem vlnového multiplexu. Obecně se dá říci, že je tato ...
  • Simulace a měření disperzí v optických přístupových sítích 

    Kováč, Filip
    Práca sa zaoberá detailným popisom chromatickej disperzie–CD a polarizačnej vidovej disperzie–PMD. V teoretickej časti sú rozoberané slovne i matematicky princípy vzniku disperzií, ďalej rozdelenie disperzií z pohľadu ...