Now showing items 1-1 of 1

  • Konfokální modul pro koherencí řízený holografický mikroskop 

    Kubátová, Eva
    Koherencí řízený holografický mikroskop (CCHM) byl vyvinut na VUT v Brně pro kvantitativní fázové zobrazování živých buněk. V dnešní době dochází k vylepšování jeho zobrazovacích možností pomocí přídavných modulů. V ...