Now showing items 1-1 of 1

  • Přestavba komunikační síťové infrastruktury 

    Wawreczka, Marek
    Tato bakalářská práce pojednává o komplexním návrhu počítačové sítě pro fiktivní firmu ‚‚KO SYS a.s.‘‘ Objekt je složen z hlavní administrativní budovy kterou, se budeme v mé bakalářské práci zabývat a výrobní halou, která ...