Now showing items 1-4 of 4

 • Konstrukce spektroskopického systému pro systém reaktivního iontového leptání 

  Šilhan, Lukáš
  Záznam emisního spektra plazmatu během reaktivního iontového leptání umožňuje charakterizaci leptaných látek a kontrolu nad leptacím procesem. V rámci této diplomové práce je navržen spektroskopický systém v konfiguraci ...
 • Návrh interiérového svítidla v trendu Human Centric Lighting 

  Ruml, Filip
  Hlavními částmi jsou shrnutí současného stavu poznání v oboru Human Centric Lighting, optický návrh svítidla v softwaru LightTools a následné ověření funkčnosti navrženého svítidla na konkrétní aplikaci pomocí simulace ...
 • Ramanovská sestava pro analýzu záření 

  Stránská, Lenka
  Pro potřeby Ramanovské spektroskopie je nutné zavádět laserové záření do optického vlákna a současně analyzovat zpětně sbírané záření. Bylo proto nutno navrhnout specializovanou optickou soustavu. Tu lze použít i pro měření ...
 • Vláknový osvětlovací modul pro mikroskopii 

  Kropáč, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem osvětlovacího systému pro koherencí řízený holografický mikroskop (CCHM). V teoretické části je zmíněna historie mikroskopie, princip holografie a jednotlivé druhy interferenční ...