Now showing items 1-1 of 1

  • Teplotní analýza plastového dílu metodou konečných prvků 

    Zemanová, Lucie
    Bakalářská práce se zabývá deformací plastového dílu po teplotním zatěžování a způsobem zpracování digitálních dat pro teplotní analýzu. Je nastíněna problematika optické digitalizace, pomocí které byla získána vstupní ...