Now showing items 1-2 of 2

  • Analytické metody pro ověření autenticity vína 

    Flegr, Šimon
    Bakalářská práce se zabývá problematikou autenticity vína s důrazem na geografickou autenticitu původu. Teoretická část shrnuje obsah hlavních složek vína v průběhu jeho výroby, známými způsoby falšování parametrů vína, ...
  • Štúdium chemických procesov v atmosférach exoplanét 

    Chudják, Stanislav
    V predkladanej práci bol generovaný abnormálny dútnavý výboj pri atmosférickom tlaku, v plynnej zmesi metánu (1 až 5 %) v dusíku, pre simuláciu atmosféry mesiaca Titan. Výboj bol charakterizovaný pomocou optickej emisnej ...