Now showing items 1-8 of 8

 • Compact Fiber-Optic Current Sensor Utilizing Multiple Modes 

  Skalský, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  In this paper, a simple and compact fiber-optic current sensor utilizing a standard telecom fiber is demonstrated. The sensor employs a Faraday effect introducing a circular birefringence, which is added to a birefringence ...
 • Distribuované optické vláknové senzory 

  Hynek, Jiří
  Optická vlákna jsou v dnešní době jednou z neodmyslitelných částí telekomunikačních sítí, jelikož slouží pro přenos informací na velké vzdálenosti. Tato práce využívá optická vlákna ne jako nosiče, ale přímo jako zdroje ...
 • Distribuovaný teplotní senzor 

  Holík, Tomáš
  Distribuované teplotní senzory jsou v současné době hojně používané. Používají se k měření teploty pomocí optického vlákna. DTS systémy měří teplotu podél celého optického vlákna. Optické vlákno je zde využíváno jako přímý ...
 • Ochrana kritických infrastruktur pomocí distribuovaných teplotních senzorů 

  Holcman, Jiří
  Tato diplomová práce má za cíl ukázat možnost praktického použití optického vlákna jako distribuovaného teplotního senzoru. Hlavním cílem je možnost ochrany odpadního potrubí (součásti kritické infrastruktury) proti průsakům, ...
 • Optické vláknové snímače 

  Krejsa, Jan
  Diplomová práce se věnuje problematice optických vláknových snímačů s podrobnějším náhledem na snímač zakalení, jeho návrh a testování. V úvodu se zabývá obecnou teorií vláknových snímačů a metodikou měření fyzikálních ...
 • Optovláknové bodové senzory 

  Okoun, Petr
  Tato diplomová práce analyzuje strukturu bodových senzorů s podélnou mřížkou a vícenásobnou Braggovou mřížkou a možnostmi využití a implementace bodových optických senzorů v průmyslu. V úvodu práce jsou popsány základní ...
 • Podélné struktůry v optických vláknech s využitím v senzorice 

  Falešník, Vlastimil
  Práce popisuje základní pojmy, principy a vlastnosti optických vláken. Jsou zde uvedeny principy fázové masky a následný zápis kolmých potažmo nakloněných struktur do vlákna. V práci je také uvedeno využití těchto struktur ...
 • Vláknově optické senzory pro biomedicínu: experimentální studie plastových optických vláken 

  Nácovský, Tomáš
  Cílem této práce je experimentální studium mikrostrukturálních polymerových optických vláken (mPOF) a jejich možné aplikace jako základního stavebního kamenu pro optické vláknové senzory jako i experimentální sestavení ...