Now showing items 1-8 of 8

 • Možnosti zvýšení propustnosti optovláknové průmyslové sítě 

  Čičmanský, Tomáš
  Diplomová práca sa venuje problematike priemyselných sietí s využitím optických vlá- kien ako hlavných prenosových liniek. Úlohou tejto diplomovej práce je naštudovať a zosumarizovať problematiku priemyselných sietí, ako ...
 • Návrh zrcadlového kolimátoru pro světelný svazek vystupující z kabelu křemenných vláken kruhového průřezu 

  Vodák, Jiří
  Inovativní metodou ke zkoumání optických vlastností tenkých vrstev je metoda zobrazovací spektroskopické reflektometrie. Na rozdíl od spektroskopické reflektometrie umožňuje tato metoda zkoumání vlastností větších ploch ...
 • Optovláknový sensor na principu vícemódové interference 

  Hedl, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na měření fyzikálních veličin pomocí optovláknových senzorů na principu vícemódové interference. Za cíl si klade určit vhodnou metodu zpracování signálu ze spektrálního analyzátoru. Nejdříve je ...
 • Optovláknový senzor na bázi Michelsonova interferometru 

  Kopáč, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá popisem a simulací Michelsonova nebalancovaného interferometru a popisem optovláknových senzorů. Simulace je realizována v matematickém prostředí MatLab. V práci jsou taktéž popsány základní ...
 • Simulace a měření disperzí v optických přístupových sítích 

  Kováč, Filip
  Práca sa zaoberá detailným popisom chromatickej disperzie–CD a polarizačnej vidovej disperzie–PMD. V teoretickej časti sú rozoberané slovne i matematicky princípy vzniku disperzií, ďalej rozdelenie disperzií z pohľadu ...
 • Simulace Machova Zehnderova interferometru 

  Rozsypal, Filip
  Bakalářská práce řeší simulaci Machova-Zehnderova a Michelsonova interferometru. Simulace jsou realizovány pomocí simulačního programu VPIphotonics a matematického prostředí MatLab. V práci jsou popsány také optické a ...
 • Simultaneous Transmission of Photonic Services over One Fiber with an ITU 100 GHz Grid 

  Horváth, Tomáš; Münster, Petr; Vojtěch, Josef; Smotlacha, Vladimír (MDPI, 2019-04-02)
  The increasing interest in distributed sensors and the decreasing price of optical components have led to leveraging the use of existing fiber in deployments over optical networks and more application possibilities (from ...
 • Testování optických sítí 

  Šimoník, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem testování fyzické vrstvy optických sítí a kvality služeb dle příslušných norem a doporučení (ČSN, ITU a RFC). V první kapitole je uveden popis jednotlivých optických vláken, jejich ...