Now showing items 1-2 of 2

  • Multiparametrická diagnostika vysokootáčkového stroje 

    Bowyer, Matouš
    Úkolem diplomové práce bylo aplikovat multiparametrickou diagnostiku ke zjištění stavu a opotřebení vysokootáčkového obráběcího stroje. V teoretické části jsou popsány vybrané aspekty multiparametrické diagnostiky s důrazem ...
  • Verifikace deformace strojního dílu 

    Novák, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá srovnávací deformační analýzou součásti pomocí metody konečných prvků (MKP) a měření optickým systémem Pontos. Jako součást byl použit reflektor Volkswagenu Polo. Předmětem srovnání byly hodnoty ...