Now showing items 1-2 of 2

  • 3D skenování lesklých povrchů 

    Zeman, Jakub
    Cílem této bakalářské práce je experimentálně posoudit, jak koncentrace titanového prášku v matnícím nástřiku ovlivňuje vlastnosti matnící vrstvy lesklého povrchu určeného pro 3D skenování. Teoretická část práce nastiňuje ...
  • Hodnocení kvality vývrtu brokové hlavně 

    Vespalec, Vítězslav
    Diplomová práce řeší problematiku hodnocení kvality vývrtu brokových hlavní. Původním způsobem je definována kvalita brokové hlavně a kvalita jejího vývrtu. V závěru práce jsou uvedeny konkrétní návrhy pro hodnocení parametrů ...