Now showing items 1-2 of 2

  • Přenosové parametry optických přístupových sítí 

    Ježek, Jaroslav
    Podstatou této bakalářské práce je poznání teoretický základů pro měření na optických vláknech, prvcích a také optických trasách. Práce popisuje metody měření a zjišťování parametrů těchto sítí. Následná aplikace získaných ...
  • Systém pro navázání záření impulsního laseru do optického vlákna 

    Dell, Roman
    Tato bakalářská práce se zabývá využitím laditelného pulzního laseru pro navazování do optického vlákna. Nejprve práce vysvětluje princip činnosti laseru, jeho základní technické součásti, vlastnosti laserového záření a ...