Now showing items 1-7 of 7

 • Moduly pro synchronizaci měřicích zařízení s galvanickým oddělením 

  Petr, Ondřej
  Cílem této práce bylo seznámit se s možností přenosu vysokofrekvenčních signálů pomocí optických kabelů a návrh synchronizačních modulů k přenosu referenčního signálu, tak aby zdroj i přijímač tohoto signálu byly časově ...
 • Moduly pro synchronizaci měřicích zařízení s galvanickým oddělením 

  Petr, Ondřej
  Cílem této práce bylo seznámit se s možností přenosu vysokofrekvenčních signálů pomocí optických kabelů a návrh synchronizačních modulů k přenosu referenčního signálu, tak aby zdroj i přijímač tohoto signálu byly časově ...
 • Optické bezkabelové spoje s velkým dosahem 

  Křivák, Petr
  Tato práce se zabývá optickými bezkabelovými spoji velkého dosahu, řádově desítek kilometrů, určenými ke komunikaci v atmosférickém přenosovém prostředí. Je zde diskutována problematika šíření svazku atmosférou a jednotlivé ...
 • Optický spoj pro vnitřní bezkabelovou síť 

  Hrbáčková, Petra
  Diplomová práce rozebírá strukturu bezvláknové optické linky. Jako základní prvky optické linky jsou popsány optické vysílače, optické přijímače, jejich vlastnosti a princip zapojení. Uvedeny jsou charakteristiky čoček ...
 • Přenosový systém pro plastová optická vlákna 

  Kubík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá přenosy signálů po plastových optických vláknech. V první části práce jsou uvedeny základní principy a parametry přenosu světelného paprsku po vlákně. Je proveden rozbor nejběžnějších typů ...
 • Učební pomůcky pro vláknovou optiku, optické komunikace a optoelektroniku 

  Hrbáčková, Petra
  Tato bakalářská práce prezentuje základní vlastnosti optických detektorů, vysílačů a optických plastových vláken. Popisuje základní optoelektrický přenos, princip vysílání, přenos po plastovém vlákně a princip příjmu. ...
 • Výkonová bilance laserového dálkoměru 

  Kotol, Martin
  Uvedená diplomová práce rozebírá problematiku optických laserových dálkoměrů ve skutečném přenosovém prostředí. Popisuje jednotlivé díly optických laserových dálkoměrů jejich vlastnosti a principy v návaznosti na jejich ...