Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza fluktuací a šumů v atmosférických optických spojích 

    Pokorný, Aleš
    Tento projekt je zaměřen na analýzu pojmů fluktuace, útlumy a šumy. Tyto rušivé vlivy se vyskytují při šíření optického svazku atmosférickým přenosovým prostředím. Dalším cílem projektu je navrhnout vhodnou metodu pro ...
  • Tvarování laserového svazku 

    Hantl, Josef
    Práce krátce popisuje typy vln a svazků. Podrobněji jsou popsány parametry a vlastnosti Gaussova svazku, který je asi nejvíce využíván v atmosférických optických spojích. Hlavním cílem práce je prostudování možností tvarování ...