Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh strukturované datové kabeláže pro hotel 

  Novák, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem strukturované kabeláže v komerčním objektu hotelu Pentagon. Návrh řeší uložení horizontálního a páteřního vedení v rámci prostor novostavby, za použití metalických a optických kabeláží. Návrh neřeší ...
 • Optické kabely v moderních datových centrech 

  Hejtmánek, Ondřej
  Podstatou této práce bylo vyhodnocení problematiky optických a datových kabelů v moderních datových centrech. K porovnání a vyhodnocení optimální varianty byly zvoleny následující parametry: Výkon, spolehlivost, doba ...
 • Optimalizace počítačové sítě Fritzmeier Vyškov s.r.o. 

  Hála, Robert
  Obsahem práce je optimalizace počítačové sítě strojírenské firmy Fritzmeier Vyškov s.r.o. Cílem práce je kompletní revize stávajícího stavu kabelových rozvodů a aktivní prvků. Zhodnocení stavu a teoretická východiska řešení. ...
 • Projekt datového centra - strukturovaná kabeláž 

  Hejtmánek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem kabeláže a kabelážních systémů v datových centrech a následným projektováním. Část práce se věnuje měření parametrů metalických kabelů používaných v datových centrech při působícím ...
 • Přestavba komunikační síťové infrastruktury 

  Wawreczka, Marek
  Tato bakalářská práce pojednává o komplexním návrhu počítačové sítě pro fiktivní firmu ‚‚KO SYS a.s.‘‘ Objekt je složen z hlavní administrativní budovy kterou, se budeme v mé bakalářské práci zabývat a výrobní halou, která ...