Now showing items 1-1 of 1

  • Senzorový systém pro mobilní robot 

    Juhás, Miloš
    V bakalárskej práci sú spracované základné teoretické poznatky potrebné pri návrhu senzorového systému pre malého mobilného robota a navrhnutý vlastný senzorový systém. Práca popisuje princíp činnosti taktilných, ...