Now showing items 1-4 of 4

 • Modulační techniky používané ve WDM sítích 

  Lučenič, Lukáš
  Hlavným cieľom diplomovej práce je simulácia DWDM optickej siete, definovanej dopo- ručením ITU-T. Optická sieť obsahuje 16 komunikačných kanálov s prenosovou vzdiale- nosťou 50km. Jednotlivé komunikačné budú obsahovať ...
 • Možnosti zvýšení propustnosti optovláknové průmyslové sítě 

  Čičmanský, Tomáš
  Diplomová práca sa venuje problematike priemyselných sietí s využitím optických vlá- kien ako hlavných prenosových liniek. Úlohou tejto diplomovej práce je naštudovať a zosumarizovať problematiku priemyselných sietí, ako ...
 • Reprodukovatelnost a přesnost měření polarizační vidové disperze 

  Kováč, Filip
  Diplomová práca je rozdelená na dve časti. Prvá časť sa nesie v teoretickom duchu. Zaoberá sa matematicky a slovne všeobecným vznikom disperzií. Sústreďuje sa na vznik chromatickej a polarizačnej vidovej disperzie. V ...
 • Simulace a měření disperzí v optických přístupových sítích 

  Kováč, Filip
  Práca sa zaoberá detailným popisom chromatickej disperzie–CD a polarizačnej vidovej disperzie–PMD. V teoretickej časti sú rozoberané slovne i matematicky princípy vzniku disperzií, ďalej rozdelenie disperzií z pohľadu ...