Now showing items 1-2 of 2

  • Koherence laserového svazku v turbulentní atmosféře 

    Polanský, David
    V první části diplomové práce je rozebrána funkce laserů, jejich konstrukční provedení a zařazení do tříd. Následuje vysvětlení koherence a dalších vlastností laserového záření. Dále jsou uvedeny možnosti rozložení energie ...
  • Program pro výpočet výkonové bilance optického spoje 

    Kováč, Martin
    Cílem této práce je prostudovat metodiku návrhu optického kabelového a bezkabelového spoje a naprogramovat aplikaci, která zjistí jejich energetickou bilanci. Energetická bilance je nejdůležitější částí návrhu optického ...