Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza cévní pulzace v retinálních video sekvencích 

  Valentová, Vanessa
  Glaukóm je treťou najčastejšou príčinou slepoty na svete. Existuje niekoľko typov glaukómu, čo sťažuje včasnú diagnózu tohoto ochorenia. Jednou z možných metód včasnej diagnostiky môže byť analýza pulzácie retinálnych ciev. ...
 • Automatická detekce výpadku ve vrstvě nervových vláken 

  Václavek, Martin
  Práca je zameraná na detekciu výpadkov vo vrstve nervových vlákien na farebných snímkoch očnej sietnice vyhotovených fundus kamerou. Popisuje jednotlivé objekty sietnice, optický disk, žltú škvrnu, a cievne riečište. ...
 • Detekce optického disku ve snímcích optické koherentní tomografie 

  Šeda, Jan
  Hlavním úkolem této práce je návrh programu pro lokalizaci hranic optického disku v datech OCT. Součástí programu je také lokalizace „optic cup“ a výpočet několika hodnot charakterizující optický disk. Práce se dále zabývá ...
 • Detekce optického disku ze sekvencí snímků fundus kamery 

  Juráček, Radek
  Tato práce se zabývá detekci tvarů v obraze a využitím pro automatickou detekci optického disku v záznamu z fundus kamery. Popisuje základní vlastnosti lidského oka a onemocnění postihující sítnici. Dále přestavuje dostupné ...
 • Detekce optického disku ze sekvencí snímků fundus kamery 

  Juráček, Radek
  Tato práce se zabývá detekcí optického disku v retinálních snímcích pořízených experimentálním video-oftalmoskopem. Na úvod stručně popisuje anatomii zraku a sítnice, onemocnění sítnice a vybrané diagnostické metody snímání ...
 • Detekce polohy optického disku ve snímcích sítnice 

  Jalůvková, Lenka
  Bakalářská práce práce je zaměřena na detekci optického disku ve snímcích sítnice s cílem implementovat a porovnat různé metody. Jedná se o Gaussovu filtraci, přizpůsobenou filtraci a detekci s využitím informací o směru ...
 • Metody hlubokého učení pro segmentaci cév a optického disku v oftalmologických sekvencích 

  Rozhoňová, Andrea
  Cílem následující diplomové práce bylo studium problematiky segmentace optického disku a cév sítnice v oftalmologických sekvencích. Teoretická část práce shrnuje principy různých přístupů z oblasti hlubokého učení, které ...
 • Obrazový databázový systém pro podporu diagnostiky glaukomu 

  Peter, Roman
  Tato práce popisuje přehled standardních a pokročilých metod používaných k diagnose glaukomu v ranném stádiu. Na základě teoretických poznatků je implementován internetově orientovaný informační systém pro oční lékaře, ...
 • Segmentace optického disku ve snímcích sítníce 

  Vymazal, Bronislav
  Cílem této práce bylo vytvořit kompaktní algoritmus sloužící k lokalizaci, segmentaci a sledování optického disku v sekvencích obrazů sítnice. Pro účely lokalizace byla použita nová metoda založena na „fast radial transform“. ...