Now showing items 1-5 of 5

 • Experimentální práce s POF - polymerová optická vlákna 

  Doležal, Ondřej
  V rámci této diplomové práce se čtenář seznámí s polymerovými optickými vlákny (POF). Nejprve jsou zmíněny teoretické základy optických vláken a optického přenosu. Následují základní vlastnosti a významné parametry POF, ...
 • Návrh řídicí elektroniky airsoftové zbraně 

  Šindelář, Jiří
  Tato práce se zabývá řešením řídicí elektroniky airsoftové zbraně typu AR15. Pro vytvoření prototypu bylo zapotřebí vybrat použitelné komponenty, navrhnout desku plošného spoje a vytvořit software pro inteligentní řízení. ...
 • Optický sensor pro UV záření 

  Třešňáková, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá monitorováním fotokatalytické aktivity v návaznosti na přípravu optických senzorů pro UV záření. Redoxní barvivo Acid Red 1 a oxid titaničitý spolu s kalibračními činidly byly vnesené do ...
 • Optický snímač rychlosti povrchu 

  Vaněk, Ondřej
  Cílem této práce je vytvoření optického snímače pro měření rychlosti povrchu za použití senzorů používaných v počítačových myších. Takovýto optický rychloměr by měl najít uplatnění ve výrobním průmyslu pro levné bezkontaktní ...
 • Tester pro výstupní kontrolu spouštěče splachování 

  Ambrož, Jaromír
  Tato práce se teroreticky zabývá základními funkcemi optických senzorů pro sanitární elektroniku a jejich sledovanými parametry. Na základě teoretických poznatků bylo úkolem navrhnout poloautomatické měřící pracoviště pro ...