Now showing items 1-20 of 23

 • Analýza limitů zobrazování multimodovými optickými vlákny 

  Štolzová, Hana
  Multimódová vlákna jsou zobrazovacím prostředkem s významným potenciálem v in-vivo mikroendoskopii. V poslední době tato metoda zaznamenala velký rozvoj, a to díky zdokonalování výpočetní a jiné techniky, například prostorové ...
 • Animovaný grafický model 

  Mikšaník, Martin
  Bakalářská práce se zabývá demonstrací málo používaných optických jevů v počítačové grafice, konkrétně fluorescencí a dispersí světla. Práce také navrhuje jiný postup při práci se světlem, materiálem a jeho vykreslení. ...
 • Bezkabelový optický přenos 

  Němec, David
  Tato diplomová práce se nejdříve zabývá všeobecnou problematikou bezkabelového optického přenosu v atmosféře, kdy se následně proberou součásti a úpravy laboratorního pojítka RONJA. Cílem je zjednodušení ovládání laboratorního ...
 • Budič laserového zdroje 

  Pučálka, Jan
  Bakalářská práce popisuje funkci a návrh budiče zdroje pro laserovou diodu. Hlavním cílem bylo seznámit se s požadavky pro konstrukci laserové diody a realizovat zařízení, které umožňuje intenzitní modulaci vyzařovaného ...
 • Detekce živosti prstu s použitím různých zdrojů světelného záření 

  Vančo, Petr
  Tato práce byla vytvořena za účelem zvýšení kvality, bezpečnosti a spolehlivosti biometrických zařízení. Práce se zabývá elektrickými a optickými vlastnostmi prstu. V první části najdete teorii o biometrických systémech, ...
 • Electronic Textbook of Electromagnetic Waves 

  Raida, Zbyněk; Cernohorsky, D.; Froehling, K.; Gona, S.; Michalek, V.; Navratil, V.; Novacek, Z.; Otevrel, V.; Pomenka, P.; Sebesta, J.; Skvor, Z.; Urbanec, T.; Vanderstegen, G.; Vandijck, B. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003-12)
  Teaching university courses, which deal with the phenomena of the electromagnetic (EM) substantiality and their applications, is rather difficult due to their abstract nature. Therefore, teaching has to be accompanied by ...
 • Hodnocení optických prvků pro LED 

  Dobiáš, Jiří
  Tato práce se zabývá hodnocením optických prvků pro LED na základě laboratorního měření dostupných vzorků LED a optických prvků. Hodnocení je provedeno dle zavedených standardů se zaměřením na účinnost a úpravu světelného ...
 • Impulzní budič polovodičového laseru 

  Pernica, Lukáš
  Tento semestrální projekt se zabývá popisem vzniku laserového záření v polovodičovém materiálu, konstrukce laserové diody a možností použití výkonových laserových diod v pulzním režimu s vysokou frekvencí spínání. V práci ...
 • Laserový vysílač s optickým vláknem 

  Hašek, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá komunikací zajištěnou optickými prostředky, která se v současné době uplatňuje hlavně díky vysokým dosažitelným přenosovým rychlostem, spolehlivosti a odolnosti vůči rušení. Hlavní část je ...
 • Marketingová strategie vybraného podniku 

  Šťastná, Klára
  Diplomová práce se zabývá vypracováním návrhů na vylepšení marketingové strategie obchodní značky optika Valore. Značku tvoří brněnská síť očních optik o čtyřech pobočkách. V návaznosti na teoretická východiska je v práci ...
 • Metodika měření optické páteřní sítě 

  Chleboun, Jan
  Díky rozvoji v oblasti telekomunikací a informatiky existují metody jak rozšířit přenosový kanál optického přenosového média. Multiplex je sdružování více signálů do jedné přenosové cesty a vlnový multiplex je po stránce ...
 • Návrh a konstrukce zařízení pro optické snímání vzorků kůže 

  Doleželová, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na výrobu a testování zařízení pro usnadnění výzkumu biometrické detekce živosti. Nejprve bylo nutné navrhout a následně vytvořit zařízení, které umožňuje získávat snímky kůže osvětlené světelným ...
 • Návrh monitorovací věže pro pozorování terče a fokusu laseru 

  Virostková, Kristína
  Diplomová práca bola vypracovaná v spolupráci s Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky a európskym laserovým centrom ELI Beamlines. Zameriava sa na konštrukčný návrh monitorovacieho zariadenia, určeného pre ...
 • Návrh optických rezonátorů 

  Hubík, Daniel
  Bakalářská práce se věnuje analýze přerušených prstencových rezonátorů v THz oblastech. Simulace byly provedeny metodou konečných prvků a metodou konečných diferencí v časové oblasti. Nejprve byl vytvořen rezonátor pracující ...
 • Optické konvertory 

  Chleboun, Jan
  Optické konvertory jsou využívány v různých typech optických sítí, za účelem poskytovat koncovým uživatelům datové a hlasové služby a také umožnit příjem televizního vysílání, které je přenášeno prostřednictvím optického ...
 • Optický bezkabelový přenos 

  Němec, Filip
  Tato diplomová práce se nejdříve zabývá všeobecnou problematikou bezkabelového optického přenosu v atmosféře. Cílem je návrh a realizace bezdrátového optického zařízení, které by sloužilo v laboratořích optických sítí. ...
 • Ověření vlastností optických pasivních prvků v oblasti krátkých vlnových délek 

  Látal, Michal
  Semestrální práce se zabývá základními teoretickými poznatky z oboru optiky, šíření světla a optických vláken. Podrobněji popisuje optický přenosový systém a problematiku sním spojenou, jako je útlum optických vláken nebo ...
 • Promítání kamerou typu "rybí oko" 

  Macík, Pavel
  Práce popisuje teoretické základy optiky a problematiku vykreslování metodou sledování paprsku, jehož součástí je popsán problém výpočtu průsečíku paprsku s trojúhelníkem, výpočet osvětlení a optimalizační techniky pro ...
 • Průmyslový tester fotometrických hodnot LED diod používaných v automobilové signalizaci 

  Gaži, Dominik
  V posledních letech zažili světlomety v autech obrovský technický rozvoj, který se podílel na jejich současné složitosti. Aby řidiči i zákazníci byli spokojeni, je využíváno různých technologií pro neustálé dosahování ...
 • RaspberryPI kamerový checker 

  Bubeník, Martin
  Diplomová práca sa venuje priemyselnej inšpekcií výrobných čísel konektorov na základe počítačového rozpoznávania, pričom aplikácia pre detekciu a rozpoznávanie je implementovaná v jazyku Python na platforme Raspberry Pi. ...