Now showing items 1-9 of 9

 • Algoritmy optimálního řízení pohonu se stejnosměrným motorem 

  Regent, David
  Diplomová práce obsahuje problematiku polohového řízení pohonu se stejnosměrným cize buzeným motorem. V práci se nachází tvorba matematického modelu. Dále je rozebrána problematika optimálního řízení a způsob řešení LQ ...
 • Determination of optimum high-side pressure of R744 automotive heat pump using Fibonacci search method 

  Glos, Jan; Šolc, František (IEEE, 2017-06-21)
  This paper deals with maximizing coefficient of performance (COP) of R744 automotive heat pump. A high-side pressure variation is possible during transcritical operation employing low pressure receiver and electronic ...
 • Energy efficient control of a heat pump in fully electric vehicle 

  Glos, Jan; Václavek, Pavel; Blaha, Petr (Proceedings of the 7th European Transport Research Arena 2018, 2018-04-16)
  Since fully electric vehicles (FEV) do not have enough waste heat for cabin heating as internal combustion engine (ICE) vehicles and hybrid vehicles do, it is beneficial to employ a reversible heat pump in FEVs. The ...
 • Estimátor v systému regulace s proměnlivou strukturou 

  Dvořáček, Martin
  Práce se zabívá konkrétním způsobem využítí lineárních přípůstkových estimátorů a stavového přírůstkového regulátoru při zpětnovazebním vstupně výstupním řízení. Estimátory využívají normální tvar pozorovatelnosti stavového ...
 • Matematické metody teorie optimálního řízení a jejich užití 

  Felixová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou spojitého optimálního řízení, což je jedna z nejvýznamnějších aplikací teorie diferenciálních rovnic. Cílem této práce bylo jak nastudování matematické teorie optimálního řízení, ...
 • Optimalizace parametrů sekundárního chlazení plynulého odlévání oceli 

  Klimeš, Lubomír
  Plynulé odlévání je dominantní způsob výroby oceli, pomocí kterého je v současné době vyráběno více než 95 % veškeré celosvětové produkce oceli. Matematické modelování a optimální řízení provozu licího stroje patří mezi ...
 • Optimální řízení v technických aplikacích 

  Jakal, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problémem optimálního řízení elektrického vlaku, a to z hlediska času a spotřeby energie. Problém je rozšířen o analýzu v případě specifických rychlostních omezení. Využitím aparátu teorie ...
 • Simulace přistání Beresheet na Měsíci 

  Karpíšek, Jakub
  Cílem této bakalářské práce bylo vypočítat optimální trajektorii sestupu na Měsíc pro kosmickou loď Beresheet a vyvinout prostředí pro vizualizaci sestupových trajektorií na Měsíc. Optimální trajektorie byla vypočtena ...
 • Simulace přistání na Měsíci 

  Filo, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je vypočítat a vizualizovat optimální sestupovou trajektorii lunárního modulu. Pro tento účel byla s pomocí 3D enginu Godot vytvořena aplikace, která vizualizuje sestupovou trajektorii a polohu ...