Now showing items 1-1 of 1

  • Adaptivní regulátor s průběžnou identifikací soustavy 

    Horňan, Bohdan
    Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku adaptívnych regulátorov. Je rozdelená na dve časti: teoretickú a praktickú. Teoretická časť sa venuje identifikačným metódam dynamických systémov a metódam optimalizácie ...