Now showing items 1-2 of 2

  • Evoluční algoritmy 

    Haupt, Daniel
    První část práce je teoretická a zabývá se optimalizací a evolučními algoritmy, které jsou používány k řešení složitých optimalizačních problémů. Konkrétně jsou popsány algoritmy diferenciální evoluce, genetický algoritmus, ...
  • Stabilizace videa využívající globální optimalizační algoritmy 

    Bartoš, Patrik
    Tato bakalářská práce se věnuje stabilizaci videa pomocí optimalizačních algoritmů CRS (kontrolované náhodné prohledávání) a GA (genetický algoritmus). Popisuje proces lícování obrazu, geometrické transformace, interpolační ...