Now showing items 1-1 of 1

  • Digitalizace řízení procesu lyofilizace 

    Richter, Mojmír
    Předkládaná práce se zabývá technologickým procesem lyofilizace. Práce je zaměřena na optimalizaci řízení teploty a tlaku během procesu.