Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza různých přístupů k řešení optimalizačních úloh 

  Knoflíček, Jakub
  Tato práce se zabývá řešením optimalizačních úloh při použití různých přístupů. Na úvod je formálně definován pojem optimalizační úloha a následuje zavedení pojmu fitness funkce, která je společná pro všechny optimalizační ...
 • Modelování lineárního zkreslení zvukových zařízení 

  Vrbík, Matouš
  V této práci jsou probrány metody úpravy a modelování kmitočtové charakteristiky zvukového zařízení číslicovým filtry. Mimo klasických metod návrhu číslicových filtrů je pozornost věnována pokročilejším numerickým metodám, ...
 • Návrh autopilota a letových řídících módů v prostředí Simulink 

  Novák, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj simulačního prostředí v Matlab/Simulink zvoleného letadla ve známém letovém režimu. Pozice a orientace letadla pohybujícího se ve vzduchu je popsána pohybovými rovnicemi se šesti ...
 • Optimalizace kogeneračního systému 

  Stacha, Radek
  Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci případu kogeneračního systému za účelem posouzení výpočtových vlastností optimalizačních metod. V práci je uveden popis jednotlivých metod spolu s blokovými diagramy. V první ...
 • Optimalizace nastavení závodního vozu simulátoru TORCS 

  Srnec, Pavel
  Tato práce pojednává o přírodních optimalizačních technikách, které jsou využity pro řešení problému nastavení závodního vozu. Nejdříve jsou v rámci optimalizačních technik představeny evoluční algoritmy. Největší důraz ...
 • Plánování cesty robotu pomocí rojové inteligence 

  Schimitzek, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá plánováním cesty robota pomocí rojové inteligence. V teoretické části jsou popsány nejznámější metody rojové inteligence (optimalizace mravenčí kolonií, optimalizace včelím rojem, optimalizace ...
 • Předpovídání vývoje více časových řad při burzovním obchodování 

  Palček, Peter
  V diplomové práci je uveden všeobecný postup používaný pro předpověď časových řad, jejich rozdělení, základní charakteristiky a základní statistické metody pro jejich předpovídaní. Spomenuty jsou také neuronové sítě a ...
 • Využití evolučních algoritmů při učení neuronových sítí 

  Vosol, David
  Tato práce má za úkol nalézt a porovnat možnosti spolupráce evolučních algoritmů při učení neuronové sítě a také jejich následné porovnání s klasickým přístupem učení pomocí back-propagation. Toto porovnání je demonstrováno ...