Now showing items 1-3 of 3

 • Marketingové řízení firmy 

  Řičánek, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci nákladů na jednotlivé marketingové aktivity. Obsahuje analýzu těchto aktivit ve zvolené společnosti včetně jejich hodnocení a návrhu na optimální strukturu. Závěrem práce jsou ...
 • Náklady zdanění ve vybraném podniku 

  Vojtová, Alena
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření nákladů zdanění. Cílem práce je tyto náklady identifikovat a provést jejich výpočet u vybraného podniku. Následně jsou navržena dílčí opatření vedoucí k jejich optimalizaci. ...
 • Teorie údržby a spolehlivost 

  Novák, Marek
  Tato práce je zaměřena na teorii údržby a spolehlivost. Otázka údržby a spolehlivosti je velmi důležitá při provozu strojů, zařízení atd. a její řešení může vést ke snížení provozních nákladů. V práci jsou popsány základní ...