Now showing items 1-13 of 13

 • Construction process optimisation - review of methods, tools and applications 

  Venkrbec, Václav; Galić, Mario; Klanšek, Uroš (HSGI - Croatian Association of Civil Engineers, 2018-08-10)
  A review of current heuristic techniques and mathematical programming methods is presented in the paper. Modern optimisation modelling tools are presented, common construction optimisation problems are described, and an ...
 • Implementace ERP systému ve firmě a jeho propojení s E-shopem 

  Konečný, Pavel
  Práce se zabývá analýzou stávající metodologie implementace IS a vytvořením nové efektivnější metodiky zabraňující opakování identifikovaných nedostatků. I přes různorodost jednotlivých zákazníků a jejich požadavků při ...
 • Návrh a modelování procesů v podniku 

  Čejka, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na zavádění procesního řízení v rozvíjejícím se podniku. Vysvětluje, co jsou to procesy, srovnává funkční a procesní řízení. Rozebírá hlavní důvody a přínosy zavedení procesního řízení v podniku. ...
 • Návrh automatizované kontroly výrobků na výrobní lince 

  Pelcl, Milan
  Předkládaná práce se zabývá rozborem jedné z výrobních linek ve společnosti ModusLink Czech Republic s.r.o. Snaží se najít možnosti automatizace jednotlivých procesů na této lince, vykonávaných v současné době manuálně. ...
 • Návrh implementace prvků procesního managementu v mezinárodní poradenské společnosti 

  Svoboda, Jakub
  Práce se zaměřuje na identifikaci servisních a administrativních procesů zvolené společnosti a návrhem možností jejich vyčlenění za použití metod business proces managementu od současného týmu, čímž by mělo dojít k uvolnění ...
 • Návrh plánování a řízení projektu v softwarové společnosti 

  Čtvrtlík, Miroslav
  Práce se zaměřuje na analýzu a optimalizaci procesů ve společnosti realizující softwarové projekty. Jejím cílem je nalezení nedostatků v procesu realizace individuálního požadavku zákazníka a provedení návrhu na zlepšení. ...
 • Návrh systému pravidelného monitoringu indexů způsobilosti procesu dodavatelů 

  Kubica, Ondřej
  Diplomová práce na téma „návrh systému pravidelného monitoringu indexů způsobilosti procesu dodavatelů“ je rozdělena na dvě části. V první části je popsána teorie statistického řízení procesů s důrazem na analýzu způsobilosti ...
 • Optimalizace procesů realizace vzdělávacích programů 

  Nováková, Lenka
  Tato práce je věnována analýze procesů realizace vzdělávacích programů a jejich optimalizaci. Teoretická část je zaměřena na vzdělávací programy, koncept vzdělávací politiky EU, problematiku procesů a pojmy s nimi spojené. ...
 • Optimalizace procesů servisu zemědělské techniky 

  Ambrožová, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizace procesů servisu zemědělské techniky, obecnou charakteristikou procesu se zaměřením na zlepšení služeb zákaznického servisu. V práci je zmapována procesní mapa a detailní ...
 • Optimalizace procesů ve společnosti 

  Kratochvílová, Martina
  Diplomová práce s názvem Optimalizace procesů ve společnosti se zabývá nejdůležitějším firemním procesem – tvorbou software od jednání se zákazníky až po jeho předání. Součástí práce je analýza současného procesu, návrhy ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kolek, Luboš
  Tato bakalářská práce se zabývá informačními systémy. Jejich využití v podniku, přínosy a výhody používání těchto systémů. Ve svojí práci se zaměřím na analýzu tohoto systému, vyhodnotím výsledky a navrhnu možná řešení pro ...
 • Studie optimalizace procesu zásobování podniku 

  Kjeronský, Michal
  Předmětem této diplomové práce je problematika controllingu zásob v podniku Siemens Elektromotory s.r.o., závod Frenštát pod Radhoštěm. V teoretické části se práce zabývá výchozími pojmy jako je controlling, dále významem ...
 • Zlepšování procesů hospodaření s vodou 

  Hejtman, Jan
  Předmětem této diplomové práce je oblast podnikových procesů ve Vodárenské akciové společnosti, a.s. V teoretické části práce jsou popsány charakteristiky, mapování a modelování podnikových procesů. V praktické části jsou ...