Now showing items 1-4 of 4

 • Evoluční algoritmy 

  Haupt, Daniel
  První část práce je teoretická a zabývá se optimalizací a evolučními algoritmy, které jsou používány k řešení složitých optimalizačních problémů. Konkrétně jsou popsány algoritmy diferenciální evoluce, genetický algoritmus, ...
 • Optimalizační algoritmy inspirované přírodou 

  Babjarčiková, Lenka
  Táto práca sa venuje štyrom optimalizačným algoritmom inšpirovaných prírodou. Popisuje algoritmus mravčej kolónie, algoritmus párenia včiel, algoritmus vlčej svorky a algoritmus simulovaného žíhania. Súčasťou tejto práce ...
 • Přehled současných přístupů k optimalizacím 

  Hudecová, Patrícia
  Cieľom tejto práce bolo preštudovať niektoré z optimalizačných algoritmov inšpirovaných prírodou a otestovať ich úspešnosť pri hľadaní extrému funkcie na rôznych funkciách. Boli vybrané štyri algoritmi a to netopierí ...
 • Stabilizace videa využívající globální optimalizační algoritmy 

  Bartoš, Patrik
  Tato bakalářská práce se věnuje stabilizaci videa pomocí optimalizačních algoritmů CRS (kontrolované náhodné prohledávání) a GA (genetický algoritmus). Popisuje proces lícování obrazu, geometrické transformace, interpolační ...