Now showing items 1-5 of 5

 • Modelovací jazyky v optimalizaci 

  Molliková, Eva
  Tato práce je koncipována jako úvod do problematiky používání programovacího jazyka GAMS, který je nástrojem pro tvorbu optimalizačních modelů. Úvodem práce je uveden přehled matematických pojmů a jejich vlastností, které ...
 • Návrh softwaru pro podporu rozhodování o portfoliových investicích 

  Seifert, Marián
  Táto práca sa zaoberá návrhom a optimalizáciou portfólia cenných papierov. Pre tento proces bude vytvorený software, ktorého výstupy by mali pomôcť investorovi pri rozhodovaní. V programe si bude môcť investor vybrať ...
 • Optimalizace vsázek jaderného paliva na elektrárnách s reaktory VVER 

  Šajdler, Miroslav
  Tato práce se zabývá optimalizací palivových vsázek jaderných reaktorů VVER. Popisuje se zde průběh palivové cyklu a to jak uzavřeného tak otevřeného. Primárně se práce věnuje střední části palivového cyklu, do které spadá ...
 • Palivové vsázky na elektrárnách s reaktory VVER 

  Šajdler, Miroslav
  Tato práce je věnována palivovým vsázkám na elektrárnách s reaktory VVER. Popisuje průběh palivového cyklu od výroby až po uložení či přepracování. Je zde kladen důraz na střední část palivového cyklu v Jaderné elektrárně ...
 • Vstupní data pro optimalizaci svozových tras komunálních odpadů 

  Kulich, Marek
  Cieľom práce je popísať systémy zberu separovaných odpadov ako aj monitorovanie zberu, ktoré zahŕňa identifikáciu nádob, senzory aprenos dát. Dáta sú následne sumarizované a analyzované pre vstup do optimalizačného softwaru, ...